Categories

Llista de desitjos

Els més venuts

Tots els més venuts

Nous productes

Totes les novetats

Butlletí de notícies (newsletter)

Compra segura – Privacitat – Protecció dades

1 – Compra segura

Productescatalans garanteix als seus clients la total seguretat en el procés de pagament, al accedir directament a una pàgina segura (HTTPS://) de l’entitat financera, que garanteix la privacitat de la informació i les dades de la targeta van xifrades. Aquesta transmissió constitueix el més elevat nivell de seguretat que existeix en el mercat. Les comandes realitzades per transferència bancària tindran un termini de 15 dies per a realitzar el pagament, transcorregut aquests període les comandes es cancel·laran automàticament.

2 – condicions generals

Amb el fi de regular les condicions d’utilització de www.productescatalans.cat, detallem la següent informació.
Productescatalans.cat ofereix el seu portal per a us dels clients o potencials clients. Qui faci us vol dir que accepta, i coneix sense reserva, totes i cada una de les condicions generals aquí descrites.
Els propietaris de la web, tenen totals facultats per a modificar unilateralment totes i cadascuna d’aquestes condicions generals, sense previ avís, i esta capacitada per a modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut del Portal, també sense previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

3- Protecció de Dades 

Productescatalans.cat es plenament conscient de l’ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent referent a això. Compleix íntegrament tots i cadascun dels requisits amatents en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, garanteix un ús no solament legal sinó lleial de les dades personals així com un sistema adequat per a exercitar els drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició en la ja esmentada Llei Orgànica. La contractació per part dels Usuaris dels serveis prestats en aquest portal, implicarà el consentiment exprés d’aquest, per a l’ús, tractament i cessió de dades a totes les entitats que directa i indirectament tinguin relacions professionals per a la prestació d’aquest servei.
Els Usuaris autoritzen a productescatalans,cat a tractar les seves dades personals informant-li així mateix que poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l’adreça info@productescatalans.cat . 
Productescatalans.cat adquireix el compromís d’adoptar les mesures de seguretat imposades per la Llei de Protecció de Dades en el nivell corresponent així com adoptar les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, perduda o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.
Productescatalans.cat informa als usuaris que les dades que ens faciliti a través dels nostres serveis seran introduïdes en un fitxer automatitzat que és titularitat d’aquesta empresa, amb domicili social a Mas Els Arenys, de Sant Joan de les Abadesses, Girona. 
El consentiment de l’usuari per rebre, per correu electrònic o mitjà electrònic equivalent, la citada informació podrà revocar-lo mitjançant notificació dirigida a la següent adreça: info@productescatalans.cat
L’usuari podrà accedir a les seves dades de caràcter personal, rectificar-les, cancel·lar-les o oposar-se al seu tractament enviant per correu aquesta notificació a info@productescatalans.cat
L’usuari respondrà, en qualssevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se productescatalans.cat el dret d’excloure dels Serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

4- Legislació

Les presents Condicions Generals se sotmeten a la legislació espanyola, que serà aplicable en relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment. L’usuari, declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.